Het Gekwetste Gewest

STUKKEN
ACTOREN
WETGEVING
ARCHIEFSCHEMA

situering
partners
ruimerproject
methodologie
bibliografie
contact
01-12-1919
Functie van Hoofdstaatscommissaris

'Koninklijk besluit houdende instelling van de betrekking van Hoofdstaatscommissaris bij de rechtbanken voor oorlogsschade' - Belgisch Staatsblad, 20/12/1919, blz. 7305

SITUERING:
Met dit besluit werd de functie van Hoofdstaatscommissaris in het leven geroepen, die de samenwerking tussen de Staatscommissarissen bij de Rechtbank voor Oorlogsschade moest verbeteren (zoals uitgelegd in de inleidende paragraaf op de wettekst). De Hoofdstaatscommissaris had het toezicht en de leiding over de Staatscommissarissen en zag toe op de regelmatigheid van de dienstverlening en de uitvoering van de wetgeving (zie art. 1).


SELECTIE VAN RELEVANTE ARTIKELS:
Art. 1: Indien nodig worden bij de rechtbanken voor oorlogsschade hoofdcommissarissen aangesteld, onder wiens toezicht en rechtstreekse leiding de Staatscommissarissen van het gebied worden geplaatst.
De Staatshoofdcommissarissen moeten, onder het gezag van de Minister van Staathuishoudkundige Zaken, zorg dragen voor de handhaving van de tucht, de regelmatigheid van de dienst en de uitvoering van wetten en verordeningen.
Art. 2
Art. 3: De Minister van Staathuishoudkundige Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.