Het Gekwetste Gewest

STUKKEN
ACTOREN
WETGEVING
ARCHIEFSCHEMA

situering
partners
ruimerproject
methodologie
bibliografie
contact
15-08-1917
Dienst voor Oorlogsschade

Besluit 'Dienst voor Oorlogsschade - Oprichting' - Belgisch Staatsblad, 15-18/08/1917, blz. 640-642

SITUERING:
Dit besluit betrof de oprichting en de bevoegdheden van de Dienst voor Oorlogsschade. Deze dienst functioneerde aanvankelijk binnen het Ministerie van Justitie en was onder meer belast met het behandelen van de schadedossiers en het voorbereiden van de wetgeving over het herstel van de oorlogsschade (zie art. 1).


Selectie van relevante artikels:
Art. 1: Bij het Ministerie van Justitie wordt een achtste algemeen bestuur opgericht met de naam Dienst voor Oorlogsschade. De bevoegdheden van deze dienst zijn bepaald als volgt:
Het samenstellen van de bundels met klachten die werden ingediend tegen de vijandelijke regeringen en particulieren wegens schade aan personen en goederen berokkend op nationaal grondgebied.
Het samenstellen van de bundels met klachten die door Belgen werden ingediend tegen de vijandelijke regeringen en particulieren wegens schade aan hun persoon en hun goederen berokkend in de vijandelijke landen.
Het samenstellen van de bundels voor het wetgevend werk, inlichtingen te verstrekken aan de secties en aan de commissies van kamer en senaat.
Het voorbereiden van de wetten en de algemene voorschriften wat betreft de vaststelling, schatting en herstelling van oorlogsschade.
Het indienen van verslagen bij kamer en senaat over de uitvoering van die wetten.
De studie van rechtsvragen over de zaak op verzoek van de overheden.
Het onderzoek van administratieve en gerechtelijke beslissingen over de zaak.
De studie van het wetgevend werk en werken van leerstellige aard in het buitenland.
Relaties onderhouden met de officiële organen in het buitenland.
Bekendmakingen en uitgaven over de zaak.
Statistisch werk.

Art. 2

Ondertekend door:
Koning Albert
Minister van Justitie H. Carton de Wiart