Het Gekwetste Gewest

STUKKEN
ACTOREN
WETGEVING
ARCHIEFSCHEMA

situering
partners
ruimerproject
methodologie
bibliografie
contact
06-09-1921
Herziening van de wet van 10/05/1919

'Wet tot uitlegging en herziening der wet van 10 mei 1919 op het herstel der schade voortkomende uit oorlogsfeiten'
6/09/1921 - Belgisch Staatsblad, 28/09/1921, blz. 8328-8333

SITUERING:
Naar deze wet wordt verwezen in de overeenkomsten die de Staatscommissaris sloot met de geteisterde. Ze is een aangepaste versie van de wet van 10/05/1919.stukken die met deze wet in verband staan

'Model T2' 03-10-1922

'Overeenkomst Mod. T1' 22-02-1923