Het Gekwetste Gewest

STUKKEN
ACTOREN
WETGEVING
ARCHIEFSCHEMA

situering
partners
ruimerproject
methodologie
bibliografie
contact
28-06-1919
Vredesverdrag van Versailles

'Vredesverdrag tusschen de verbonden en geassocieerde Mogendheden en Duitschland en Protocol onderteekend te Versailles, den 28 juni 1919. Bijlage aan het Staatsblad van 7 maart 1920.' - Belgisch Staatsblad, 7/03/1920, blz. 1-135

SITUERING:
In artikel 233 van het Vredesverdrag van Versailles werd een commissie in het leven geroepen die het bedrag van de door Duitsland verschuldigde schadevergoeding moest vaststellen. Gemeenten werden daartoe opgeroepen de hun toegebrachte schade op te lijsten en aan de commissie in kwestie te bezorgen.


SELECTIE VAN RELEVANTE ARTIKELS:
Deel VIII: Herstel
Afdeling I: Algemene beschikkingen
Art. 233: Het bedrag van de schade, waarvoor Duitsland vergoeding verschuldigd is, zal vastgesteld worden door een geïnterallieerde Commissie, die de titel zal dragen van Commissie van Herstel, en samengesteld zal zijn op de manier en met de bevoegdheid zoals hieronder en in Toevoegsels II tot VII beschreven zijn.
Deze Commissie zal de eisen onderzoeken en aan de Duitse regering de gelegenheid verlenen zich te laten horen.
De besluiten van deze Commissie over het bedrag van de hierboven bepaalde schade zullen ten laatste op 1 mei 1921 opgesteld en aan de Duitse regering bekendgemaakt worden als het totale bedrag van haar verplichtingen.
(…)