Het Gekwetste Gewest

STUKKEN
ACTOREN
WETGEVING
ARCHIEFSCHEMA

situering
partners
ruimerproject
methodologie
bibliografie
contact

Stukken

Om een representatief beeld te geven van het gemiddelde wederopbouwarchief van een gemeente in de Westhoek werd een selectie gemaakt van 154 archiefstukken op basis van vier pilootgemeenten, namelijk Boezinge, Dranouter, Leke en Zonnebeke.
De stukken zijn gegroepeerd in 13 categorieën volgens hun redactionele vorm. U kan een categorie naar keuze overlopen of één document aanklikken. Stukken die nauw met elkaar verband houden, maar tot een verschillende categorie behoren, worden naar elkaar doorverwezen.

» LeeswijzerAantekeningen

Bekendmakingen

Besluiten

Bestekken

Brieven


'Contrle op de Wederbelegging' 14-02-1928

'Herinneringsbrief. Rondschrijven aan de burgemeesters' 25-10-1923

'Semi-permanente woonhuizen' 25-10-1923

Aanvraagformulier voor een voorschot van 70% door bemiddeling van een Samenwerkende Vennootschap 25-10-1923

Afschrift van een brief van Albert Demeur, Algemeen Bestuurder van de Dienst der Verwoeste Gewesten 27-06-1922

Afschrift van een brief van een inwoner 14-10-1920

Afschrift van een brief van Toegevoegd Hoog Koninklijk Commissaris Alfred Ronse 14-10-1920

Afschrift van een omzendbrief van de Dienst voor Oorlogsschade 22-07-1922

Afschrift van een omzendbrief van Minister van Economische Zaken Alos Van de Vyvere 13-08-1921

Brief in naam van de Bestuurder van de Dienst Leningen van het Gemeentekrediet 01-12-1925

Brief in naam van de Bestuurder van de Dienst voor Heropbouw der Verwoeste Streken in West-Vlaanderen 30-08-1922

Brief in naam van de Bestuurder van de Dienst voor Motorbebouwing 03-01-1922

Brief in naam van de Onderbestuurder van Bestuur F van de Dienst der Verwoeste Gewesten 20-08-1925

Brief van A. Van Caillie, Afgevaardigde van het Middenbestuur van de Dienst der Verwoeste Gewesten 09-01-1925

Brief van aannemer Gust. Van Risseghem 05-04-1923

Brief van architect Csar Dendievel 15-08-1919

Brief van architect Franz Tilley 07-03-1922

Brief van Arrondissementscommissaris Clinckemaille 19-01-1924

Brief van Arrondissementsingenieur L. Vanderghote 09-05-1925

Brief van Baron Pecsteen, Voorzitter van de Provinciale Commissie tot Verfraaiing van het Landelijk Leven 30-01-1921

Brief van C. Verwilghen, Afgevaardigd Bestuurder van de Dienst der Verwoeste Gewesten 17-10-1924

Brief van C. Verwilghen, Afgevaardigd Bestuurder van de Dienst der Verwoeste Gewesten 16-10-1925

Brief van de Arrondissementscommissaris van Veurne-Diksmuide 19-06-1926

Brief van de Bestuurder der Rekenplichtigheid van de Dienst der Verwoeste Gewesten 08-11-1920

Brief van de Bestuurder van de Dienst der Onteigeningen 29-05-1923

Brief van de Bestuurder van de Vervoerdienst 21-08-1920

Brief van de Bestuurder van de Wegenisdienst 15-12-1925

Brief van de Bestuurder van een Gemeentemagazijn 15-12-1925

Brief van de Bestuurder van het Comiteit voor Steun aan de Geteisterden van de Verwoeste Gewesten 10-11-1920

Brief van de Bureeloverste van de Directie Boekhouding en Algemene Zaken van het Ministerie van Economische Zaken 14-11-1924

Brief van de Dienstoverste van de 'Service de contrle pour la reconstruction des immeubles' 03-04-1922

Brief van de Directeur van de Dienst voor Vereffening der Oorlogsschade 18-12-1928

Brief van de Secretaris van de Beheerraad van het Koning Albertsfonds 09-05-1924

Brief van een inwoner 16-09-1921

Brief van een landbouwer 10-04-1920

Brief van het Verbond der Samenwerkende Vennootschappen voor Oorlogsschade 24-10-1927

Brief van Hoofdstaatscommissaris Esquelin 18-05-1923

Brief van Hoog Koninklijk Commissaris Henri De Schoonen 21-04-1920

Brief van J. Rigot, Bestuurder van de Wegenisdienst 02-04-1921

Brief van Kestemont, directeur van het Verbond der Samenwerkende Vennootschappen voor Oorlogsschade 29-03-1923

Brief van L. Boereboom als Algemeen Opziener bij het Beheer van Gemeentewegen 24-08-1927

Brief van L. Boereboom als bestuurder van de Bijzondere Dienst voor Wederopbouw 24-11-1924

Brief van L. Boereboom als Bestuurder van de Dienst voor Heropbouw 24-12-1920

Brief van M. Gilot, Bestuurder van de Dienst voor het Herstel van West-Vlaanderen van de Boerenbond 16-06-1921

Brief van Maurice Willaert als directeur van het Verbond der Samenwerkende Vennootschappen voor Oorlogsschade 07-01-1925

Brief van Maurice Willaert als onderdirecteur van het Verbond der Samenwerkende Vennootschappen voor Oorlogsschade 22-02-1924

Brief van Maurits Cocle, Bestuurder van het Secretariaat van de Dienst der Verwoeste Gewesten 08-03-1922

Brief van P. Lahaye, Liquidateur bij het Koning Albertsfonds 26-10-1926

Brief van Provinciegouverneur Janssens de Bisthoven 23-05-1919

Brief van Provinciegouverneur Janssens de Bisthoven 20-08-1924

Brief van R. Goossens, Opziener van Gemeentewegen bij de Dienst voor Vereffening der Oorlogsschade 03-10-1929

Brief van Staatscommissaris Hennekens 07-08-1931

Brief van Staatscommissaris R. Guyod 24-03-1924

Brief van Staatscommissaris Verbeke 28-06-1937

Brief van Staatslandbouwkundige W. Casteleyn 22-05-1922

Brief van Th. Beckers, Ingenieur van de Belgische Heidemaatschappij 07-04-1920

Brief van Toegevoegd Hoog Koninklijk Commissaris Alfred Ronse 20-07-1921

Brief van Toegevoegd Hoog Koninklijk Commissaris Eugne Biebuyck 19-04-1920

Brief van Toegevoegd Hoog Koninklijk Commissaris Eugne Biebuyck 30-08-1920

Brief van Verhaeghe, Algemeen Bestuurder van de Dienst voor Vereffening der Oorlogsschade 01-08-1929

Omzendbrief van Hoog Koninklijk Commissaris Hendrik De Schoonen 18-03-1920

Omzendbrief van Jules Renkin als voorzitter van het Koning Albertsfonds 06-05-1920

Omzendbrief van Minister Charles De Broqueville 24-10-1919

Uitnodiging om voor de Rechtbank voor Oorlogsschade te verschijnen 19-08-1933

Facturen

Formulieren

Overeenkomsten

Staten en Lijsten

Tekeningen en Kaarten

Verklaringen

Vonnissen

Andere