Het Gekwetste Gewest

STUKKEN
ACTOREN
WETGEVING
ARCHIEFSCHEMA

situering
partners
ruimerproject
methodologie
bibliografie
contact

Stukken Brieven
    

  Brief van Maurits Cocle, Bestuurder van het Secretariaat van de Dienst der Verwoeste Gewesten 08-03-1922


© Gemeentearchief Heuvelland


Brief van Maurits Cocle, Bestuurder van het Secretariaat van het Hoog Koninklijk Commissariaat, waarin hij meedeelt dat hij de gemeente een toelage verleent voor de aankoop van buizen.


ACTOREN

PLAATS IN HET ARCHIEFSCHEMA