Het Gekwetste Gewest

STUKKEN
ACTOREN
WETGEVING
ARCHIEFSCHEMA

situering
partners
ruimerproject
methodologie
bibliografie
contact

Stukken Brieven
    

  Brief van A. Van Caillie, Afgevaardigde van het Middenbestuur van de Dienst der Verwoeste Gewesten 09-01-1925


© Stadsarchief Diksmuide


Brief van A. Van Caillie, Afgevaardigde van het Middenbestuur van de Dienst der Verwoeste Gewesten, waarin hij de gemeente vraagt naar de besteding van het budget voor de gemeenteploeg.


ACTOREN

PLAATS IN HET ARCHIEFSCHEMA