Het Gekwetste Gewest

STUKKEN
ACTOREN
WETGEVING
ARCHIEFSCHEMA

situering
partners
ruimerproject
methodologie
bibliografie
contact

Stukken Besluiten
    

  'Uittrek uit den register der beraadslagingen der zittingen van den Raad der gemeente Zonnebeke' 23-09-1920


© Gemeentearchief Zonnebeke


Uittreksel uit het register van de gemeenteraadsverslagen, waarin het lastenboek, bestek en plan van de heraanleg van een buurtweg worden goedgekeurd.


ACTOREN

PLAATS IN HET ARCHIEFSCHEMA