Het Gekwetste Gewest

STUKKEN
ACTOREN
WETGEVING
ARCHIEFSCHEMA

situering
partners
ruimerproject
methodologie
bibliografie
contact

Stukken Bestekken
    

  'Lastenboek Nr 531S betrekkelijk het vernielen van 21 gebetonneerde abris in de gemeenten Keyem, Leke, Schoore' 23-09-1921


1 2 © Stadsarchief Diksmuide


Voorpagina en eerste bladzijde van een 'lastenboek' voor de afbraak van bunkers, volgens een standaardmodel van de Dienst der Verwoeste Gewesten.


ACTOREN

PLAATS IN HET ARCHIEFSCHEMA

GERELATEERDE STUKKEN