Het Gekwetste Gewest

STUKKEN
ACTOREN
WETGEVING
ARCHIEFSCHEMA

situering
partners
ruimerproject
methodologie
bibliografie
contact

  'Afrekeningstaat der meerderwerken en der minderwerken'


© Gemeentearchief Zonnebeke


Staat  van de definitieve verschuldigde som voor herstellingswerken aan het dak van de school, nadat eventuele onvoorziene werken in rekening werden genomen, opgemaakt door een opziener van de Dienst der Verwoeste Gewesten (1931).


PLAATS IN HET ARCHIEFSCHEMA