Het Gekwetste Gewest

STUKKEN
ACTOREN
WETGEVING
ARCHIEFSCHEMA

situering
partners
ruimerproject
methodologie
bibliografie
contact

  'Proces-Verbaal van voorloopige overname' 05-05-1922


© Stadsarchief Diksmuide


Proces-verbaal waarin een architect verklaart te zijn overgegaan tot de voorlopige oplevering van de heropbouw van de schoolgebouwen. Hij bevestigt dat de aannemer de werken uitvoerde zoals ze in het lastenboek waren voorgeschreven, op een aantal uitzonderingen na. Er waren ook processen-verbaal van definitieve overname.


ACTOREN

PLAATS IN HET ARCHIEFSCHEMA