Het Gekwetste Gewest

STUKKEN
ACTOREN
WETGEVING
ARCHIEFSCHEMA

situering
partners
ruimerproject
methodologie
bibliografie
contact

  'Proces-verbaal van opening van aanbiedingsschriften' 02-03-1922


1 2 3 4 © Stadsarchief Ieper


Proces-verbaal waarin de gemeente aanbestedingen voor herstellingswerken aan wegen toekent aan aannemers op basis van hun ingediende aanbiedingen.


ACTOREN

PLAATS IN HET ARCHIEFSCHEMA