Het Gekwetste Gewest

STUKKEN
ACTOREN
WETGEVING
ARCHIEFSCHEMA

situering
partners
ruimerproject
methodologie
bibliografie
contact

  'Proces-verbaal van onderzoek van commodo en incommodo' 11-07-1921


©


Proces-verbaal waarin de gemeente verklaart dat ze haar vraag om een kerkhof te mogen inrichten, bekendgemaakt heeft en dat niemand zich heeft aangediend om protest aan te tekenen tegen de onteigening.


ACTOREN

PLAATS IN HET ARCHIEFSCHEMA