Het Gekwetste Gewest

STUKKEN
ACTOREN
WETGEVING
ARCHIEFSCHEMA

situering
partners
ruimerproject
methodologie
bibliografie
contact

  Uittreksel uit het kadastraal plan 11-05-1925


© Gemeentearchief Zonnebeke


Uittreksel uit een kadastraal plan om de juiste begrenzing van een perceel te bepalen


PLAATS IN HET ARCHIEFSCHEMA