Het Gekwetste Gewest

STUKKEN
ACTOREN
WETGEVING
ARCHIEFSCHEMA

situering
partners
ruimerproject
methodologie
bibliografie
contact

Stukken Andere
    

  'Mobilisatie van Obligatin der Openbare Schuld 5% 1925, aan de Gemeenten toegekend in vertegenwoordiging van oorlogsschadevergoedingen'


1 2 © Stadsarchief Ieper


Model voor een beraadslaging van de gemeenteraad over het aangaan van een lening bij het Gemeentekrediet (s.d.)


ACTOREN

PLAATS IN HET ARCHIEFSCHEMA