Het Gekwetste Gewest

STUKKEN
ACTOREN
WETGEVING
ARCHIEFSCHEMA

situering
partners
ruimerproject
methodologie
bibliografie
contact

Stukken Brieven
    

  Brief van de Directeur van de Dienst voor Vereffening der Oorlogsschade 18-12-1928


1 2 © Stadsarchief Diksmuide


Brief van de Directeur van de Dienst voor Vereffening der Oorlogsschade waarin aan de geteisterde het bedrag van de vergoeding wordt meegedeeld dat hij bij vonnis van de Rechtbank voor Oorlogsschade kreeg toegewezen. In een tabel in bijlage werden vroeger verleende voorschotten van dat bedrag afgetrokken. De uitbetaling gebeurde door middel van een mandaat, afgeleverd door de Dienst voor Vereffening der Oorlogsschade.


ACTOREN

PLAATS IN HET ARCHIEFSCHEMA