Het Gekwetste Gewest

STUKKEN
ACTOREN
WETGEVING
ARCHIEFSCHEMA

situering
partners
ruimerproject
methodologie
bibliografie
contact

Stukken Brieven
    

  Brief van de Bureeloverste van de Directie Boekhouding en Algemene Zaken van het Ministerie van Economische Zaken 14-11-1924


© Stadsarchief Ieper


Brief van de Bureeloverste van de Directie Boekhouding en Algemene Zaken van het Ministerie van Financiën waarin de geteisterde gevraagd wordt een ontvangstbewijs te bezorgen voor een toegezonden titel op naam. De oorlogsschadevergoeding toegekend door de Rechtbank voor Oorlogsschade werd uitbetaald in de vorm van titels.


PLAATS IN HET ARCHIEFSCHEMA