Het Gekwetste Gewest

STUKKEN
ACTOREN
WETGEVING
ARCHIEFSCHEMA

situering
partners
ruimerproject
methodologie
bibliografie
contact

Stukken Besluiten
    

  Besluit waarmee het Hoog Koninklijk Commissariaat van de Dienst der Verwoeste Gewesten de gemeente een toelage toekende 06-01-1923


© Stadsarchief Diksmuide


Besluit waarmee het Hoog Koninklijk Commissariaat van de Dienst der Verwoeste Gewesten de gemeente een toelage toekende voor herstellingswerken aan wegen.


ACTOREN

PLAATS IN HET ARCHIEFSCHEMA