Het Gekwetste Gewest

STUKKEN
ACTOREN
WETGEVING
ARCHIEFSCHEMA

situering
partners
ruimerproject
methodologie
bibliografie
contact

Stukken Brieven
    

  Brief in naam van de Onderbestuurder van Bestuur F van de Dienst der Verwoeste Gewesten 20-08-1925


© Gemeentearchief Zonnebeke


Brief in naam van de Onderbestuurder van Bestuur F van de Dienst der Verwoeste Gewesten waarin de gemeente op de hoogte wordt gebracht van een storting voor het ereloon van een architect.


ACTOREN

PLAATS IN HET ARCHIEFSCHEMA