Het Gekwetste Gewest

STUKKEN
ACTOREN
WETGEVING
ARCHIEFSCHEMA

situering
partners
ruimerproject
methodologie
bibliografie
contact

Stukken Brieven
    

  Brief van Maurice Willaert als directeur van het Verbond der Samenwerkende Vennootschappen voor Oorlogsschade 07-01-1925


1 2 © Gemeentearchief Zonnebeke


Brief van Maurice Willaert, directeur van het Verbond der Samenwerkende Vennootschappen voor Oorlogsschade, aan een Samenwerkende Vennootschap, waarin hij meldt dat hij oorlogsschadevergoeding heeft uitbetaald in de vorm van titels.


ACTOREN

PLAATS IN HET ARCHIEFSCHEMA