Het Gekwetste Gewest

STUKKEN
ACTOREN
WETGEVING
ARCHIEFSCHEMA

situering
partners
ruimerproject
methodologie
bibliografie
contact

Stukken Brieven
    

  Brief van Maurice Willaert als onderdirecteur van het Verbond der Samenwerkende Vennootschappen voor Oorlogsschade 22-02-1924


© Gemeentearchief Zonnebeke


Brief van Maurice Willaert, onderdirecteur van het Verbond der Samenwerkende Vennootschappen voor Oorlogsschade, aan de Staatscommissaris, waarin hij de ontvangst meldt van aanvragen van voorschotten op oorlogsschadevergoeding.


ACTOREN

PLAATS IN HET ARCHIEFSCHEMA