Het Gekwetste Gewest

STUKKEN
ACTOREN
WETGEVING
ARCHIEFSCHEMA

situering
partners
ruimerproject
methodologie
bibliografie
contact

Stukken Brieven
    

  Brief van Th. Beckers, Ingenieur van de Belgische Heidemaatschappij 07-04-1920


1 2 © Stadsarchief Ieper


Brief van Th. Beckers, Ingenieur van de Belgische Heidemaatschappij van de Dienst voor het Herstel van West-Vlaanderen van de Boerenbond, over de geschatte kosten van herstellingswerken aan gronden, met de raming in bijlage.


ACTOREN

PLAATS IN HET ARCHIEFSCHEMA