Het Gekwetste Gewest

STUKKEN
ACTOREN
WETGEVING
ARCHIEFSCHEMA

situering
partners
ruimerproject
methodologie
bibliografie
contact

Stukken Brieven
    

  Brief van L. Boereboom als bestuurder van de Bijzondere Dienst voor Wederopbouw 24-11-1924


© Gemeentearchief Heuvelland


Brief van L. Boereboom, Bestuurder van de Bijzondere Dienst voor Wederopbouw van het Ministerie van Landbouw en Openbare Werken, waarin hij de geteisterde verzoekt om de werken aan te vangen in het kader van een Landbouwherstellingscontract. Het Voltooiingscontract en het Landbouwherstellingscontract bestonden naast het systeem van Herstel van Landerijen door de Dienst der Verwoeste Gewesten.


ACTOREN

PLAATS IN HET ARCHIEFSCHEMA