Het Gekwetste Gewest

STUKKEN
ACTOREN
WETGEVING
ARCHIEFSCHEMA

situering
partners
ruimerproject
methodologie
bibliografie
contact

  'Landbouwherstellingscontract. Herstellings- en voltooiingswerken. Formuul B' 01-09-1924


1 2 3 © Gemeentearchief Heuvelland


Overeenkomst met het Ministerie van Landbouw en Openbare Werken en het Ministerie van Staathuishoudkundige Zaken voor het herstel van landbouwgronden. Formule A was bedoeld voor pachters die de werken uitvoerden in naam van een eigenaar, formule B voor eigenaars die de werken zelf uitvoerden. De geteisterde verbond zich ertoe zijn gronden te herstellen in ruil voor vergoedingen die in schijven werden uitbetaald naargelang het werk vorderde. De vergoedingen werden later in mindering gebracht op de oorlogsschadevergoeding van de Rechtbank voor Oorlogsschade. Het Voltooiingscontract en het Landbouwherstellingscontract bestonden naast het systeem van Herstel van Landerijen door de Dienst der Verwoeste Gewesten.


ACTOREN

WETGEVING

PLAATS IN HET ARCHIEFSCHEMA

GERELATEERDE STUKKEN