Het Gekwetste Gewest

STUKKEN
ACTOREN
WETGEVING
ARCHIEFSCHEMA

situering
partners
ruimerproject
methodologie
bibliografie
contact

  'In staat stellen van landerijen'


© Stadsarchief Ieper


Verklaring door het Hoog Koninklijk Commissariaat van de Dienst der Verwoeste Gewesten dat de werken waren uitgevoerd, zoals afgesproken in de overeenkomst voor het Herstel van Landerijen, en dat de rest van het toegekende voorschot bijgevolg mocht uitgekeerd worden. Het systeem van het Herstel van Landerijen van de Dienst der Verwoeste Gewesten bestond naast het systeem van de Landbouwherstellingscontracten van het Ministerie van Landbouw en Openbare Werken. (s.d.)


ACTOREN

PLAATS IN HET ARCHIEFSCHEMA

GERELATEERDE STUKKEN