Het Gekwetste Gewest

STUKKEN
ACTOREN
WETGEVING
ARCHIEFSCHEMA

situering
partners
ruimerproject
methodologie
bibliografie
contact

  'Landbouw oorlogsschade en vergoeding. Verklaring der schade. Verklaring van de vergoeding der schade' 11-08-1920


© Stadsarchief Ieper


Formulier van de Belgische dienst voor opvordering ten bate van de landbouw van het Ministerie van Staathuishoudkundige Zaken en het Ministerie van Landbouw, voor de oplijsting van schade aan landbouwbedrijven en al ontvangen schadevergoedingen.


ACTOREN

PLAATS IN HET ARCHIEFSCHEMA