Het Gekwetste Gewest

STUKKEN
ACTOREN
WETGEVING
ARCHIEFSCHEMA

situering
partners
ruimerproject
methodologie
bibliografie
contact

  'Herstel van landerijen' 25-05-1920


© Gemeentearchief Heuvelland


Overeenkomst tussen de geteisterde en de Dienst der Verwoeste Gewesten, vertegenwoordigd door de burgemeester, voor het herstel van een landbouwbedrijf. De pachter verbond zich ertoe om met de toegekende vergoeding zijn bedrijf te herstellen en af te zien van zijn recht op schadevergoeding bij de Rechtbank voor Oorlogsschade. Het systeem van het Herstel van Landerijen van de Dienst der Verwoeste Gewesten bestond naast het systeem van de Landbouwherstellingscontracten van het Ministerie van Landbouw en Openbare Werken.


ACTOREN

PLAATS IN HET ARCHIEFSCHEMA

GERELATEERDE STUKKEN