Het Gekwetste Gewest

STUKKEN
ACTOREN
WETGEVING
ARCHIEFSCHEMA

situering
partners
ruimerproject
methodologie
bibliografie
contact

  'Uittreksel van den kadastralen legger' 25-10-1920


© Stadsarchief Ieper


Uittreksel van de kadastrale legger, dat bij de aanvraag voor het herstel van een landbouwbedrijf door de Dienst der Verwoeste Gewesten moest gevoegd worden. Komt ook regelmatig voor bij andere dossiers in het gemeentelijk wederopbouwarchief, onder meer bij onteigeningsdossiers.


GERELATEERDE STUKKEN