Het Gekwetste Gewest

STUKKEN
ACTOREN
WETGEVING
ARCHIEFSCHEMA

situering
partners
ruimerproject
methodologie
bibliografie
contact

  'Herstel van landerijen. Volmacht' 21-04-1920


1 2 © Gemeentearchief Heuvelland


Volmacht van een pachter om in naam van de eigenaar de procedure te doorlopen voor oorlogsschadevergoeding voor landbouwbedrijven door de Dienst der Verwoeste Gewesten. Het systeem van het Herstel van Landerijen van de Dienst der Verwoeste Gewesten bestond naast het systeem van de Landbouwherstellingscontracten van het Ministerie van Landbouw en Openbare Werken.


ACTOREN

PLAATS IN HET ARCHIEFSCHEMA

GERELATEERDE STUKKEN