Het Gekwetste Gewest

STUKKEN
ACTOREN
WETGEVING
ARCHIEFSCHEMA

situering
partners
ruimerproject
methodologie
bibliografie
contact

Stukken Bestekken
    

  'Herstel van Landerijen. Schatting' 20-05-1920


© Gemeentearchief Heuvelland


Bestek voor het herstel van een landbouwbedrijf, dat bij de aanvraag voor herstel bij de Dienst der Verwoeste Gewesten moest gevoegd worden. Het systeem van het Herstel van Landerijen van de Dienst der Verwoeste Gewesten bestond naast het systeem van de Landbouwherstellingscontracten van het Ministerie van Landbouw en Openbare Werken.


ACTOREN

PLAATS IN HET ARCHIEFSCHEMA

GERELATEERDE STUKKEN