Het Gekwetste Gewest

STUKKEN
ACTOREN
WETGEVING
ARCHIEFSCHEMA

situering
partners
ruimerproject
methodologie
bibliografie
contact

  'Heropbouw van woonhuizen door den Staat. Akte van overeenkomst' 23-08-1920


1 2 © Gemeentearchief Zonnebeke


Overeenkomst met de staat, door tussenkomst van de Hoog Koninklijke Commissaris van de Dienst der Verwoeste Gewesten, voor de heropbouw van een huis. Wie koos voor het systeem van Heropbouw door de Staat, zag af van zijn recht op schadevergoeding bij de Rechtbank voor Oorlogsschade. Het contract kon ook gesloten worden voor gemeentegebouwen.


ACTOREN

PLAATS IN HET ARCHIEFSCHEMA

GERELATEERDE STUKKEN