Het Gekwetste Gewest

STUKKEN
ACTOREN
WETGEVING
ARCHIEFSCHEMA

situering
partners
ruimerproject
methodologie
bibliografie
contact

  'Verklaring dat men niet in beroep gaat'


© Stadsarchief Ieper


Verklaring dat de geteisterde afzag van hoger beroep na uitspraak door de Rechtbank voor Oorlogsschade (s.d.)


ACTOREN

PLAATS IN HET ARCHIEFSCHEMA