Het Gekwetste Gewest

STUKKEN
ACTOREN
WETGEVING
ARCHIEFSCHEMA

situering
partners
ruimerproject
methodologie
bibliografie
contact

Stukken Besluiten
    

  'Besluit van Scheidsrechterlijke Kommissie' 07-07-1923


© Stadsarchief Ieper


Besluit waarmee de Hoofdstaatscommissaris de geteisterde op de hoogte bracht van de vergoeding die de Scheidsrechterlijke Commissie van de Rechtbank voor Oorlogsschade hem had toegekend. Deze commissie stond de Rechtbank bij bij het vaststellen en ramen van de schade.


ACTOREN

WETGEVING

PLAATS IN HET ARCHIEFSCHEMA

GERELATEERDE STUKKEN