Het Gekwetste Gewest

STUKKEN
ACTOREN
WETGEVING
ARCHIEFSCHEMA

situering
partners
ruimerproject
methodologie
bibliografie
contact

Stukken Brieven
    

  'Contrle op de Wederbelegging' 14-02-1928


1 2 © Gemeentearchief Zonnebeke


Brief waarin de Inspecteur voor de Wederbelegging bij de Rechtbank voor Oorlogsschade de gemeente vraagt om facturen in te dienen die de juiste besteding van de oorlogsschadevergoeding bewijzen. Geteisterden moesten op geregelde tijdstippen bewijzen dat ze de al ontvangen schadevergoeding besteed hadden aan het herstel waarvoor de vergoeding was aangevraagd, vooraleer ze een volgende schijf ontvingen.


ACTOREN

WETGEVING

PLAATS IN HET ARCHIEFSCHEMA

GERELATEERDE STUKKEN