Het Gekwetste Gewest

STUKKEN
ACTOREN
WETGEVING
ARCHIEFSCHEMA

situering
partners
ruimerproject
methodologie
bibliografie
contact

  Verklaring over de al uitgevoerde 'wederbelegging'


© Stadsarchief Ieper


Verklaring van een geteisterde over de al uitgevoerde 'wederbelegging'. Geteisterden moesten op geregelde tijdstippen bewijzen dat ze de al ontvangen schadevergoeding besteed hadden aan het herstel waarvoor de vergoeding was aangevraagd, vooraleer ze een volgende schijf ontvingen. (s.d.)


ACTOREN

WETGEVING

PLAATS IN HET ARCHIEFSCHEMA

GERELATEERDE STUKKEN