Het Gekwetste Gewest

STUKKEN
ACTOREN
WETGEVING
ARCHIEFSCHEMA

situering
partners
ruimerproject
methodologie
bibliografie
contact

  'Weerbeleggings attest' 12-12-1923


1 2 © Gemeentearchief Zonnebeke


Afschrift van een verklaring door de Inspecteur voor de Wederbelegging bij de Rechtbank voor Oorlogsschade, dat de gemeente bewijsstukken indiende om de juiste besteding van de door de Rechtbank verleende schadevergoeding te staven. Geteisterden moesten op geregelde tijdstippen bewijzen dat ze het al ontvangen bedrag besteed hadden aan het herstel waarvoor de vergoeding was aangevraagd, vooraleer ze een volgende schijf ontvingen.


ACTOREN

WETGEVING

PLAATS IN HET ARCHIEFSCHEMA

GERELATEERDE STUKKEN