Het Gekwetste Gewest

STUKKEN
ACTOREN
WETGEVING
ARCHIEFSCHEMA

situering
partners
ruimerproject
methodologie
bibliografie
contact

  'Schaden te doen gelden in naam der gemeente Dranouter door de Herstellingscommissie in toepassing van art. 233, afdeeling I, deel VIII van het Vredesverdrag van Versailles' 11-06-1920


© Gemeentearchief Heuvelland


Formulier (kladversie) met betrekking tot de oplijsting van schade aan gemeentegoederen zoals ze gestipuleerd werd in het Vredesverdrag van Versailles van 28 juni 1919.


ACTOREN

WETGEVING

PLAATS IN HET ARCHIEFSCHEMA