Het Gekwetste Gewest

STUKKEN
ACTOREN
WETGEVING
ARCHIEFSCHEMA

situering
partners
ruimerproject
methodologie
bibliografie
contact

Stukken Vonnissen
    

  'Uittreksel der Minuten berustende ter Griffie der Rechtbank voor Oorlogsschade van de Arrondissementen Yper en Veurne' 16-07-1932