Het Gekwetste Gewest

STUKKEN
ACTOREN
WETGEVING
ARCHIEFSCHEMA

situering
partners
ruimerproject
methodologie
bibliografie
contact

Stukken Brieven
    

  'Herinneringsbrief. Rondschrijven aan de burgemeesters' 25-10-1923


© Stadsarchief Diksmuide


Omzendbrief van de Directeur-Generaal van de Dienst Maatschappelijk Verzekerings- en Voorzorgswezen van het Ministerie van Nijverheid en Arbeid met de vraag naar het aantal nieuwe woningen sinds het begin van de wederopbouw.


ACTOREN

WETGEVING

PLAATS IN HET ARCHIEFSCHEMA