Het Gekwetste Gewest

STUKKEN
ACTOREN
WETGEVING
ARCHIEFSCHEMA

situering
partners
ruimerproject
methodologie
bibliografie
contact

  'Mouvement gnral des Coopratives arrt la date du 30 juin 1921' 30-06-1921


1 2 © Stadsarchief Ieper


Eerste en vierde bladzijde van een staat opgemaakt door het Verbond der Samenwerkende Vennootschappen voor Oorlogsschade met een tussentijds overzicht van de door de verschillende vennootschappen behandelde aanvragen voor voorschotten op oorlogsschadevergoedingen.


ACTOREN

PLAATS IN HET ARCHIEFSCHEMA