Het Gekwetste Gewest

STUKKEN
ACTOREN
WETGEVING
ARCHIEFSCHEMA

situering
partners
ruimerproject
methodologie
bibliografie
contact

  'Aangenomen gemeenten van West-Vlaanderen'


1 2 © Stadsarchief Ieper


Lijst van door de staat geadopteerde Westvlaamse gemeenten, volgens de wet op de aanneming van 8/04/1919. (s.d.)


WETGEVING

PLAATS IN HET ARCHIEFSCHEMA