Het Gekwetste Gewest

STUKKEN
ACTOREN
WETGEVING
ARCHIEFSCHEMA

situering
partners
ruimerproject
methodologie
bibliografie
contact

  'Maximum tarieven aangenomen voor het berekenen der toelagen wegens kosten voor ontwerpen, bestuur en brevetten, met uitsluitingen van de provinciekortingen' 25-10-1921


1 2 3 4 © Stadsarchief Ieper


Document als bijlage bij een omzendbrief van Minister van Landbouw Albéric Ruzette met tarieven voor onder meer het opmaken van plannen van aanleg en rooilijnplannen en werken aan wegen en waterlopen, geldig bij het Beheer van Gemeentewegen.


ACTOREN

PLAATS IN HET ARCHIEFSCHEMA