Het Gekwetste Gewest

STUKKEN
ACTOREN
WETGEVING
ARCHIEFSCHEMA

situering
partners
ruimerproject
methodologie
bibliografie
contact

Stukken Andere
    

  'Politieverordening op het bouwen en de wegenis'


1 2 3 © Stadsarchief Ieper


Voorpagina en eerste drie bladzijden van een politiereglement op het bouwen, zoals verplicht was volgens de wet op de aanneming van de gemeenten van 8/04/1919. Dit exemplaar was een standaardmodel verspreid door de Commissie tot Verfraaiing van het Landelijk Leven. (1919)


ACTOREN

WETGEVING

PLAATS IN HET ARCHIEFSCHEMA

GERELATEERDE STUKKEN