Het Gekwetste Gewest

STUKKEN
ACTOREN
WETGEVING
ARCHIEFSCHEMA

situering
partners
ruimerproject
methodologie
bibliografie
contact

  'Avis important'


1 2 3 4 © Stadsarchief Ieper


Bladzijde 1, 2, 3 en 7 uit een brochure van de Boerenbond waarin de rol van deze organisatie wordt toegelicht in het systeem van Heropbouw door de Staat. De Bouwdienst van de Boerenbond bood aan de geteisterde de mogelijkheid aan om de plannen en het bestek op te maken op basis waarvan hij zijn contract met de staat sloot. Het aanvraagformulier gericht aan Bestuurder M. Gilot zat in bijlage. (s.d.)


ACTOREN

PLAATS IN HET ARCHIEFSCHEMA