Het Gekwetste Gewest

STUKKEN
ACTOREN
WETGEVING
ARCHIEFSCHEMA

situering
partners
ruimerproject
methodologie
bibliografie
contact

  'Raadgevend Comiteit voor Hoevenbouw in de verwoeste streek, ingericht bij besluit van 14 november 1921, der Ministeries van Landbouw en Economische Zaken' 03-01-1922


© Gemeentearchief Heuvelland


Document waarin Baron Pecsteen, Voorzitter van het Raadgevend Comiteit voor Hoevenbouw in de verwoeste streek, de opdracht van het comité toelicht, namelijk advies uitbrengen over ontwerpen van herop te bouwen hoeven.


ACTOREN

PLAATS IN HET ARCHIEFSCHEMA