Het Gekwetste Gewest

STUKKEN
ACTOREN
WETGEVING
ARCHIEFSCHEMA

situering
partners
ruimerproject
methodologie
bibliografie
contact

  'Prijs des Konings. Inlichtingen voor de mededingers'


1 2 3 © Stadsarchief Ieper


Bladzijde 4, 5 en 6 van een brochure over de Prijskamp van Hoevenherbouwing, met richtlijnen voor de kandidaten. Deze wedstrijd vond plaats binnen het bestaande kader van de Prijs des Konings, die in 1918 al een prijs had gekoppeld aan het beste ontwerp om landbouwgronden terug bebouwbaar te maken. Nu vroeg de jury een ontwerp voor een modelhoeve. (s.d.)


ACTOREN

WETGEVING

PLAATS IN HET ARCHIEFSCHEMA