Het Gekwetste Gewest

STUKKEN
ACTOREN
WETGEVING
ARCHIEFSCHEMA

situering
partners
ruimerproject
methodologie
bibliografie
contact

Stukken Brieven
    

  Omzendbrief van Minister Charles De Broqueville 24-10-1919


1 2 © Stadsarchief Diksmuide


Omzendbrief van Minister van Binnenlandse Zaken Charles De Broqueville over de onteigening van gronden voor de geplande bouw van 2000 hoeven en 2000 arbeiderswoningen.


PLAATS IN HET ARCHIEFSCHEMA