Het Gekwetste Gewest

STUKKEN
ACTOREN
WETGEVING
ARCHIEFSCHEMA

situering
partners
ruimerproject
methodologie
bibliografie
contact

  'Herstel der Verwoeste Gewesten. Inlichtingen voor het herstel en den heropbouw der vernielde gebouwen'


1 2 3 © Stadsarchief Ieper


Voorpagina en eerste drie bladzijden van een brochure uitgegeven door het Hoog Koninklijk Commissariaat van Veurne waarin het systeem van de voorschotten door de staat en het systeem van heropbouw door de staat worden toegelicht (s.d.)


ACTOREN

PLAATS IN HET ARCHIEFSCHEMA

GERELATEERDE STUKKEN