Het Gekwetste Gewest

STUKKEN
ACTOREN
WETGEVING
ARCHIEFSCHEMA

situering
partners
ruimerproject
methodologie
bibliografie
contact

  'Bericht aan de geteisterden' 31-01-1921


1 2 © Gemeentearchief Zonnebeke


Document van het Staatscommissariaat van Ieper met een opsomming van de documenten die een dossier voor oorlogsschadevergoeding moesten bevatten en een aantal mogelijke manieren om aan geld en onderdak te geraken.


ACTOREN

PLAATS IN HET ARCHIEFSCHEMA