Het Gekwetste Gewest

STUKKEN
ACTOREN
WETGEVING
ARCHIEFSCHEMA

situering
partners
ruimerproject
methodologie
bibliografie
contact

  'Bouwen van voorloopige woningen' 15-03-1920


1 2 © Stadsarchief Diksmuide


Document met de voorwaarden voor het bekomen van een voorlopige woning met de premie van
3000 frank ingesteld door Minister van Binnenlandse Zaken Jules Renkin. De aanvraag hiervoor moest worden ingediend bij de burgemeester en vergezeld zijn van een 'eenvoudig plan'. De geteisterde kreeg van de gemeente een bon waarmee hij in het gemeentemagazijn bouwmaterialen kon afhalen. Het gemeentemagazijn vorderde de waarde van dat materiaal terug van de gemeente, die hiertoe de nodige fondsen ter beschikking kreeg van de overheid.


ACTOREN

PLAATS IN HET ARCHIEFSCHEMA

GERELATEERDE STUKKEN